Wyniki wyszukiwania w kategorii: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub wyższej niż 130 000,00 zł
w następujących ramach czasowych: 2023-06-01 - 2023-06-30