Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.park.zawiercie.eu

Adres artykułu: www.bip.park.zawiercie.eu/artykuly/74

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2021

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2021

https://www.park.zawiercie.eu/dokumenty/plan_dzialania.pdf